Credit Information Center
 
 
 

Đăng nhập/đăng xuất

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Chưa có tài khoản. Đăng ký

Bấm vào đây nếu bạn sử dụng Internet Explorer (IE) nhưng không đăng nhập được

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH


1. PHẦN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
   1.1. Đăng ký tài khoản truy cập
   1.2. Quản trị thông tin doanh nghiệp
   1.3. Đăng ký khoản vay nước ngoài
   1.4. Đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài
   1.5. Danh sách khoản vay nước ngoài
   1.6. Báo cáo tình hình vay


2. PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ
   1.1. Đăng ký tài khoản truy cập
   1.2. Quản trị người sử dụng
   1.3. Nhập báo cáo đột xuất của doanh nghiệp
   1.4. Xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài
   1.5. Kiểm soát báo cáo tình hình vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
   1.6. Khai thác báo cáo vay, trả nợ nước ngoài
 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, xin liên hệ Phòng Quản lý vay và cho vay nước ngoài - Vụ Quản lý Ngoại Hối - NHNN Việt Nam
(+84) 4 39343356; (+84) 4 39366306 (ext. 614018/028/058/088/118/128)